Ota yhteyttä

Myynti
09 3508 1020
Huoltotilaukset
09 3508 1031
Varaosat
09 3508 1023

Tuoteryhmät

Pölynsuodatus järjestemä Coral

Tehokkaalla kohdepoistolla lisätään työviihtyvyyttä, työtehoa ja työn tarkkuutta. Pölynsuodatus varmistaa, ettei ympäristölle aiheuteta haittaa.

Pölyntorjunnan tärkein tehtävä myös ympäristönsuojelun kannalta on estää pölyn muodostuminen, ja jos se on mahdotonta, syntyneen pölyn poistaminen. Ensisijaisesti tulee minimoida jätteen syntyminen ja mikäli jätettä kaikesta huolimatta muodostuu, siitä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle. Pölyjen aiheuttamat haitat ympäristölle ovat mm. rakennuksille aiheutuneet vahingot, pölypartikkelien aiheuttamat haitta-ainekertymät eläimistölle ja kasveille sekä terveyshaitat tehtaan ulkopuolisille ihmisille.

Suodattavat hengityksensuojaimet ovat kuormittavia ja epämukavia pitkäaikaisessa käytössä ja siksi työntekijät eivät useinkaan käytä niitä kuten on suunniteltu.

Coralin tuotevalikoimassa on jokaiselle prosessille ja työpaikalle sopiva ratkaisu, joka soveltuu työpaikan torjuntaohjelmiin. Coralilta löytyy myös ATEX-turvaluokituksen saaneet järjestelmät.