Takuuehdot - Finnkone
454
page-template-default,page,page-id-454,theme-bridge,bridge-core-3.1.9,woocommerce-no-js,mega-menu-max-mega-menu-1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,columns-4,qode-child-theme-ver-1.5.0,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive
 

Takuuehdot

Teknisen Kaupan korjaamolaitteiden yleiset takuuehdot

TK Korjaamolaitetakuut 2011

1. Takuun kattavuus

Toimittaja antaa toimittamilleen uusille autokorjaamotuotteille (jäljempänä ”laitteet”) näiden takuuehtojen mukaisen takuun, joka koskee materiaali-ja valmistusvirheitä. Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 8 erikseen mainittavia asioita.

 

2. Takuun alkaminen

Takuuaika alkaa laitteen toimituksesta. Asennusta vaativien laitteiden kohdalla takuu alkaa asennuksen tai erikseen sovitun vastaanottotarkastuksen tapahduttua. Takuuajan alkaminen ei kuitenkaan näiden viivästyessä siirry yli kahta (2) kuukautta toimituspäivästä. Asiakkaan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Toimittajalle toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista.

 

3. Takuun kesto

Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Poikkeavat takuuajat ja -ehdot tulee merkitä kauppasopimukseen ollakseen päteviä. Toimittaja antaa tekemälleen korjaustyölle kolmen (3) kuukauden ja siinä käyttämilleen varaosille kahdentoista (12) kuukauden takuun alkaen työn luovutuksesta.

 

4. Takuuseen sisältyvä työ

Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja sen piiriin kuuluvanvian korjaus normaalina työaikana toimittajan huoltokorjaamossa, toimittajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muussa toimittajan osoittamassa paikassa.

 

5. Takuukorjauksen toimitusehto

Takuukorjauksen toimitusehto on vapaasti toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen varastossa ilman kuljetuspakkausta. Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat, matkakulut sekä laitteen irrotus- ja uudelleenasennustyöstä aiheutuneet kulut toimittajan voimassa olevan huolto-ja korjaustöiden veloitushinnaston mukaan. Takuun perusteella vaihdetut alkuperäiset osat jäävät toimittajan omaisuudeksi.

 

6. Takuukorjauksen edellytykset

Takuukorjauksen edellytyksenä on, että:

6.1. Vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa.

6.2. Valmistajan ja toimittajan antamia asennus-, käyttö-ja huolto-ohjeita on noudatettu.6.3.Laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita.

6.4. Takuukorjausvaatimuksen esittää laitteen tilaaja tai tämän edustaja.

6.5. Tilaaja tai tämän edustaja toimittaa laitteen huoltokorjaamoon viipymättä vian tultuat odetuksi ja vastaa laitteen kunnosta siihen saakka, kun se on luovutettu korjattavaksi. Luovutettaessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, tilausviitteet, vian yksilöinti sekä kuvaus laitteen käyttöolosuhteista. Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, Toimittajalla on oikeus veloittaa vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

 

7. Korjatun tuotteen takuu

Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun.

 

8. Takuun rajoitukset

Takuun piiriin eivät kuulu:

8.1. Sellaisten vikojen korjaus, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttövirheistä, muiden kuin toimittajan tai tämän valtuuttaman edustajan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta tai mitoitusperusteista poikkeavista käyttöolosuhteista tai siitä, että ostaja on valinnut käyttöön tai käyttökohteeseen sopimattoman tai väärin mitoitetun laitteen.

8.2. Viallisen laitteen aiheuttamien välillisten tai välittömien vahinkojen korvaaminen.

8.3. Vian korjaaminen, jos joku muu kuin toimittajan huoltokorjaamo tai toimittajan valtuuttamahuoltoliike on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia.

8.4. Sellaisten laitteen kuluvien osien korjaaminen kuin esimerkiksi anturit, merkkilamput, liittimet, akut ja paristot, sulakkeet, johtimet, letkut ja voimansiirto/-välityshihnat, joille niiden valmistajat eivät anna takuuta. Näiden kohdalta reklamaatioaika on kahdeksan (8) arkipäivää laitteen takuuajan alkamisesta.

 

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaisee lopullisesti yksi välimies Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

 

10. Takuuehtojen soveltaminen

Toimittaja/valmistaja tai tämän valtuuttama taho ratkaisee näiden takuuehtojen mukaisesti, kuuluuko laitteen korjaaminen takuun piiriin.

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous tai soita 09 3508 1020