Teollisuuden energiatehokkuus - Finnkone
6843
page-template-default,page,page-id-6843,theme-bridge,bridge-core-3.0.2,woocommerce-no-js,mega-menu-max-mega-menu-1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,columns-4,qode-child-theme-ver-1.3.0,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive
 

Teollisuuden energiatehokkuus

Mitä jos kertoisimme, että saisit hallissanne häiritsevän käryn muutettua kustannnussäästöiksi samalla parantaen työmukavuutta?

Ellei hallisi ole juuri rakennettu, todennäköisesti lämmität tuotantolaitteillasi hallin kattoa etkä työntekijöitä. Kuusi metriä korkeassa hallissa lämpötila katon rajassa on noin 6–8 astetta lämpimämpää verrattuna työskentelykorkeuteen. Säästöpotentiaali on helposti 8–10 % eli selvää rahaa viivan alle.

Tai pahimmassa tapauksessa hallisi ovi on talvellakin auki, että saatte käryt pois ja tasapainottelet jatkuvasti lämmityskulujen ja työolosuhteiden kanssa.

 

Sen lisäksi, että käryjen poistaminen lisää työhyvinvointia, säästät selvää rahaa käyttämällä käryjä lämmitykseen. Käryjen poistaminen ja käyttäminen lämmitykseen puhdistettuna voi maksaa itsensä takaisin jopa kahdessa vuodessa ja keskimäärinkin viidessä.

Kustannussäästöjä on mahdollista saada useilla eri tavoilla, kuten kierrättämällä työtilan ilmaa järkevämmin, suodattamalla poistettava ilma takaisin työtilaan tai ottamalla talteen ulospuhalletun ilman lämpöenergia. Esimerkkeinä ovat mm. työskentelytilan ilmaa kierrättävä ja samalla suodattava Iperjet Tower jolla 500m2 hallissa voidaan saavuttaa yli 5000€ vuosittaiset säästöt. Toinen tehokas säästöjä tuova esimerkki on maalauskammioiden lämmöntalteenotto jonka avulla voidaan puolittaa energiakustannukset!

Näitä kaikki aiheita avataan lisää alla olevassa tekstissä.

Nykypäivän nopeatempoisessa teollisuusympäristössä energiatehokkuuden merkitystä ei voi yliarvioida. Kun maailma kamppailee ympäristöongelmien ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistarpeen kanssa, teollisuusalat ovat muutoksen eturintamassa. Paine ympäristövaikutusten ja käyttökustannusten minimoimiseen kasvaa jatkuvasti, joten energiatehokkaiden koneiden ja ratkaisujen tarve korostuu. Energiatehokkaat ratkaisut ovat tärkeässä roolissa myös strategisena etuna.

Hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • Pienempi ympäristövaikutus
  • Työmukavuus ja -tuottavuus
  • Kustannussäästöt
  • Kilpailuedun saaminen
  • Säännösten noudattaminen
  • Tehokas suodatus
Ota yhteyttä

Energiatehokkaat ilmanvaihto & kohdepoisto ratkaisut

Teollisuuden ilmanvaihto sekä kohdepoistojärjestelmät ovat suunniteltu tarjoamaan mukava työympäristö ja oikealla tavalla toteutettuna minimoimaan energiankulutuksen. Energiatehokkaat lämmitys, ilmanvaihto ja käryjenpoisto ovat ratkaisevan tärkeitä optimaalisten työolosuhteiden ylläpitämisessä teollisuuslaitoksissa. Näiden lisäksi kohdepoistojärjestelmien päivittäminen tai uusien koneiden ja laitteiden lisääminen voi johtaa merkittäviin energiansäästöihin teollisessa toiminnassa.

Esimerkiksi kuusi metriä korkeassa hallissa lämpötila katon rajassa on noin 6–8 astetta lämpimämpää verrattuna työskentely korkeuteen. Ilmanvaihto on usein suunniteltu niin että tulo- ja poistokanavat on molemmat katonrajassa ja pahimmassa tapauksessa jopa lähekkäin toisiaan. On hyvä pitää mielessä, että D2 rakentamismääräyskokoelman vaatimukset täyttävä ilmanvaihto ei ole kuitenkaan välttämättä energiatehokkuuden tai työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu. Kun suuressa hallissa katon rajaan karannut lämpö saadaan hyötykäyttöön tehokkaasti niin säästöpotentiaali voi olla jopa 8–10 %.

Oikeilla laitteilla pystytään hyödyntämään työtilan lämpöenergia sekä puhdistamaan ilma samanaikaisesti. Tällainen on esimerkiksi Coralin Iperjet Tower (kuvassa oikealla). Tämän erittäin yksinkertaisen, mutta innovatiivisen laitteen avulla lisätään energiatehokkuutta ja samalla puhdistetaan ilma epämiellyttävistä käryistä ja muista epäpuhtauksista. Iperjet Tower hallisuodatin imee epäpuhtaan ilman hallin katon rajasta ja puhaltaa sen suodatuksen jälkeen puhdistettuna takaisin työtilaan lattian rajaan. Näin saadaan alennettua hallin lämmityskuluja sekä parannettua työskentelymukavuutta. Alla esimerkkilaskelma säästöistä, joita Iperjet Towerin avulla saadaan aikaan 500m2 hallissa, jossa 3 hitsauspistettä.

Energiatehokkaan ilmanvaihdon hyödyt

 

Parempi energiatehokkuus: Energiatehokkaat kohdepoisto laitteet on suunniteltu toimimaan pienemmällä energiamäärällä ja tuottamaan saman tai paremman suorituskyvyn. Ne sisältävät usein taajuusmuuntajia, korkean hyötysuhteen moottoreita ja lämmönvaihtimia energiankulutuksen vähentämiseksi. Vanhojen järjestelmien päivittäminen uusiin tuo varmasti säästöjä energiakustannuksissa.

Pienempi ympäristövaikutus: Järkevästi suunnitellut ja toteutetut ilmanvaihtojärjestelmät käyttävät vähemmän energiaa, mikä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja pienentää ympäristöjalanjälkeä. Tämä tukee yrityksen kestävän kehityksen tavoitteita ja voidaan hyödyntää myös markkinoinnin tukena.

Tehokas suodatus: Kohdepoistoyksiköiden erittäin tehokkaat suodatusjärjestelmät mahdollistavat suodatetun ilman kierrättämisen takaisin työtilaan. Näin ollen lämmintä ilmaa ei tarvitse puhaltaa ulos epäpuhtauksien poistamiseksi ja lämmityskustannukset pienenevät.

Työmukavuus ja -tuottavuus: Energiatehokkaat kohdepoisto- ja ilmanvaihtojärjestelmät ylläpitävät hyvälaatuista, tasaista ja terveellistä ilmanlaatua sekä sisälämpötilaa. Kun työolosuhteet pysyvät tasaisempana, se parantaa työntekijöiden mukavuutta, joka puolestaan ​​lisää tuottavuutta ja vähentää sairauspäiviä.

Kustannussäästöt: Vaikka alkuinvestointi energiatehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän päivittämiseen voi olla suurempi, pitkän aikavälin energiansäästöt voivat kompensoida merkittävästi näitä kustannuksia. Pienemmät energialaskut ja pienemmät ylläpitokustannukset tuovat huomattavia taloudellisia etuja.

Energian talteenottojärjestelmät:

Energian talteenottojärjestelmät on suunniteltu ottamaan talteen ja käyttämään uudelleen teollisissa prosesseissa syntyvää hukkalämpöä tai energiaa. Sen sijaan, että tämän ylimääräisen lämmön tai energian annettaisiin haihtua ympäristöön, se valjastetaan hyödyllisiin tarkoituksiin. Energian talteenottojärjestelmien tyyppejä on esimerkiksi lämmönvaihtimet, yhdistetty lämmön ja sähkön (CHP) järjestelmät ja regeneratiiviset lämpöhapettimet (RTO). Lämmöntalteenotto (LTO) järjestelmänt ovat käytössä maalauskammioissa ja niitä saa esimerkiksi ristivirtaisina tai pyörivinä malleina.

Jokainen järjestelmä on suunniteltu ottamaan energiaa talteen tietyistä prosesseista. Esimerkiksi lämmönvaihtimet siirtävät lämpöä lähtevistä prosessivirroista sisääntuleviin, esilämmittäviin nesteisiin tai kaasuihin. CHP-järjestelmät tuottavat samanaikaisesti sähköä ja keräävät hukkalämpöä lämmitys- tai jäähdytystarkoituksiin. Energian talteenottojärjestelmät voivat saada aikaan merkittäviä energiasäästöjä vähentämällä lisälämmityksen, jäähdytyksen tai sähköntuotannon tarvetta. Maalauskammioissa käytettävä ristivirta lämmöntalteenotto mahdollistaa 55-70% hyötysuhteen käytetyn lämpöenergian hyödyntämiseen. Erittäin tehokas pyörivä lämmöntalteenotto mahdollistaa jopa yli 80% hyötysuhteen.

Alla kaksi esimerkkilaskelmaa jossa laskettu maalauskammion energiakustannuksia ilman lämmöntalteenottoa ja sen kanssa. Kuten laskelmista huomataan, käyttökustannukset puolittuvat, kun suurin osa käytetystä lämpöenergiasta saadaan tehokkaasti takaisin hyötykäyttöön. Näin ollen LTO investointi maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti!

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous tai soita 09 3508 1020