Ota yhteyttä

Myynti
09 3508 1020
Huoltotilaukset
09 3508 1031
Varaosat
09 3508 1023

Tuoteryhmät

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Finnkone Oy (Y-tunnus: 0995353-7)
Tiilenpolttajankuja 4, 01720 Vantaa
 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sulo Kekäläinen
Puhelin 050 340 8836
Sähköposti sulo.kekalainen ( at ) finnkone.fi

Rekisterin nimi

Finnkone Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteri pitää sisällään useampia alirekistereitä.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Finnkone Oy:n verkkotilausten asiakkaaksi tai ostanut Finnkone Oy:n verkkokaupasta tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Finnkone Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Finnkone Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Finnkone tarvitsee näitä henkilötietoja palvelun tuottamiseen, tilausten hallinoimiseen ja arkistointiin, lähetysten toimittamiseen, laskutukseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä tuotteista ja tapahtumista tiedottamiseen.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Finnkone Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Finnkone Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Finnkone Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

Finnkone Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Finnkone Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@finnkone.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Henkilön ostohistoria

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Finnkone Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Finnkone Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Finnkone Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Finnkone Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. Rekisterin manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on GDPR:n mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen sulo.kekalainen (at) finnkone.fi. Finnkone Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjäätodistamaan henkilöllisyytensä. Finnkone Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää Finnkone Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Finnkone Oy:n rekisteristä. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka Finnkone Oy:n on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.